“Dəyər üçün əməkdaşlıq” proqramı çərçivəsində Gürcüstanda “Qonşuluqdakı dəyər” tədbiri keçirilir.

“Dəyər üçün əməkdaşlıq” proqramı Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir və Avropa Vençur Filantropik Assosiasiyası tərəfindən icra olunur. Proqramın Azərbaycanda rəsmi tərəfdaşı Education HUB-dır.