İnsan resurslarının idarə olunması şirkətlərdə məhsuldarlığın artırılması və əmək şəraiti
keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsidir.  Bu sahə nə kimi
fəaliyyətləri əhatə edir?
- İnsan resursları idarəsinin funksiyalarına planlaşdırılma
- Əməkdaşların seçilməsi;
-İşə qəbulu;
-Sənədlərlə işləmə və karguzarlıq;
-Əməkdaşların hazırlanması və təlimlərin aparılması;
-İş fəaliyyəti zamanı potensiallarından istifadə olunması və mükafatlandırma;
-İşdən çıxarılması və işçinin loyallığı
- Əməyin mühafizəsi və s.