Sosial bacarıqlar vacib yumşaq bacarıqlardır ki, bunlar başqaları ilə qarşılıqlı əlaqədə olan şəxsi
keyfiyyətlərdir. Buraya effektiv ünsiyyət, təqdimetmə bacarıqları, vaxtın düzgün bölüşdürülməsi,
emossional zəka, risklərin idarə olunması, motivasiya və s. aiddir. Demək olar ki, hər bir iş sosial
bacarıq tələb edir. Sosial bacarıqlar hər bir şəxsdə olması lazım olan xüsusiyyətlərdir. Bunun
əsas səbəbi həmin bacarıqların onların inkişafı və uğurlu gələcəyi ilə dolayı yolla əlaqəli
olmasıdır.

“Education HUB” müştəriləri üçün ünsiyyət, liderlik, komanda işi, təşkilatçılıq, əlaqələrin
yaradılması və.s kimi sosial bacarıqların yaranması üçün təlimlər, seminarlar, layihələr, görüşlər
və ustad dərsləri təşkil edir.