images

15 Dek 2020

"Talk and Rise" təşəbbüsü davam edir

"Education HUB" - ın "İcmalar üçün kreativlik proqramı" çərçivəsində "Talk and Rise" təşəbbüsünün dördüncü (12 Dekabr) və beşinci (15 Dekabr) sessiyayaları bədən dili və ingilis dilində filmlərin müzakirə baş tutmuşdur. Sessiya müddətində Zoom platformasında Nəzrin Hüseynli tərəfindən ingilis dilində "Ecology and Environment" mövzusunda danışıq dərsi keçirilmişdir. Təlimçi Zarif Bəkirova İştirakçılarla bədən dili, jestlər, düzğün ifadə tərzinə dair müzakirələr aparmış, Aynur Murtuzəliyeva isə ingilis dilində müxtəlif filmlərin müzakirəsini təşkil etmişdir.